ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi

Eğitimin Adı: 

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (Exemplar Global)

Eğitimin Amacı: 

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, gözden geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin gereksinimlerini kapsar ve rehberlik sağlar. Kuruluşun üçüncü taraflarla ilgili risk değerlendirmelerinin yapılması, sistemin bütünlüğünün korunmasının sağlanması, tedarik zinciriniz boyunca kaşılaşılabilecek riskleri izlemek ve yönetmek için paydaşlar ile işbirliği yapmanızı sağlamak için gerekli temeli edinmenizi sağlar. ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi  Başdenetçi Eğitimi, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerine uygun ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu şartlarına uygun olarak etkin bir Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi denetimi yapmanız ve yönetmeniz için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Eğitim etkileşimli ortamda(Online veya yüzyüze) katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde edip Denetçilik veya Başdenetçilik kariyerlerine ilk adımı atmayı sağlamaktır. 

Hedef Kitle: 

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sisteminin uygulanması, iyileştirilmesi ve yönetiminde yer alan herkes, kuruluş yöneticileri ve konunun uzmanları, Danışmanlar. 

Eğitimin Süresi:

40 Saat (5 Gün)

Eğitim İçeriği: 

Yolsuzlukla mücadele dokümantasyon yapısı ve terminolojisi

Denetim kavramı, denetim tipleri ve kaynak gerekliliği 

Denetçi karakteristikleri, sorumlulukları ve görevleri 

Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması 

Denetim sırasında soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularının yönetimi ve raporlama 

Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme

Uygunsuzlukların tespiti, raporlanması ve uygunsuzluk sınıflandırma

Takip faaliyetleri ve düzeltici faaliyetler 

Sınav 

Ne kazanırım?: 

40 Saatlik (5 Günlük) ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip Exemplar Global onaylı Denetçi Sertifikası almaya hak kazanırlar. 

Önemli Not: Herhangi bir belgelendime kuruluşunda Denetçi/Başdenetçi olarak görev alabilmeniz için eğitim sonrası yapılması gereken Aday Denetçilik ve staj konusunda Avacert’in herhangi bir taahhütü bulunmamaktadır Bu eğitimimiz, Denetçi/Başdenetçi olabilmenin bir ön şartı olup atama işlemleri görev alacağınız belgelendirme kuruluşu nezdinde tamamlanmalıdır.