ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi

Eğitimin Adı: 

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

Eğitimin Amacı: 

Risk yönetimi, sistem çıktılarının kontrol edilebileceği alanları arttırırken çıktıların tahmin edilemeyeceği alanlardaki etkileri en aza indirmek için sistematik bir çerçeve ve süreç sağlamaktadır. Bu eğitimde, katılımcıların riskleri yönetme, riskleri değerlendirme ve en aza indirme ile ilgili başdenetçi bakış açısı kazandıracak ve yasal mevzuatlar ile risk yönetimi ilişkisini açıklayacaktır. ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerine uygun ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu şartlarına uygun olarak etkin bir Risk Yönetim Sistemi denetimi yapmanız ve yönetmeniz için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Eğitim etkileşimli ortamda (Online veya Yüzyüze) katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde edip Denetçilik veya Başdenetçilik kariyerlerine ilk adımı atmayı sağlamaktır. 

Hedef kitle: 

Kuruluşlarında ISO 31000 Risk Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları, yönetim temsilcileri ve danışmanlar. 

Eğitimin Süresi: 

40 Saat (5 Gün) 

Eğitimin İçeriği: 

Risk kavramı, yasal mevzuatlar ve risk yönetimi ilişkisi ve terminolojisi 

Denetim kavramı, denetim tipleri ve kaynak gerekliliği 

Denetçi karakteristikleri, sorumlulukları ve görevleri 

Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması 

Denetim sırasında soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularının yönetimi ve raporlama, 

Denetim psikolojisi ve karşılaşılan zorlukların yönetimi 

Uygunsuzlukların tespiti, raporlanması ve uygunsuzluk sınıflandırma, 

Takip faaliyetleri ve düzeltici faaliyetler

Sınav 

Ne kazanırım? 

40 Saatlik(5 Günlük)  ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip Exemplar Global onaylı Denetçi Sertifikası almaya hak kazanırlar. 

Önemli Not: Herhangi bir belgelendirme kuruluşunda Denetçi/Başdenetçi olarak görev alabilmeniz için eğitim sonrası yapılması gereken Aday Denetçilik ve staj konusunda Proks’un herhangi bir taahhütü bulunmamaktadır. Bu eğitimimiz, Denetçi/Başdenetçi olabilmenin bir ön şartı olup atama işlemleri görev alacağınız belgelendirme kuruluşu nezdinde tamamlanmalıdır. 

Eğitim Başvuru Formu