AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi

Eğitimin Adı: 

AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)

Eğitimin Amacı: 

AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi, havacılık, uzay veya savunma sanayi kuruluşlarındaki yönetim sistemini anlamak, tasarım, üretim, bakım, depolalama ve dağıtım faaliyetleri yapan kuruluşların başdenetçi bakış açışı ile denetlenmesi için bir çerçeve ve süreç sağlamaktadır. AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi, AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerine uygun ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu şartlarına uygun olarak etkin bir Havacılık Yönetim Sistemi denetimi yapmanız ve yönetmeniz için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.  Eğitim etkileşimli bir ortamda(Online veya yüzyüze) katılımcıların etkin denetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde edip Denetçilik veya Başdenetçilik kariyerlerine ilk adımı atmayı sağlamaktır. 

Hedef Kitle: 

Üst ve orta düzey yöenticiler, Kuruluşlarında AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları, yönetim temsilcileri ve danışmanlar. 

Eğitimin Süresi: 

40 Saat (5 Gün) 

Eğitim İçeriği: 

Havacılık ve savunma sanayi yaklaşımına uygun dokümantasyon yapısı, yasal mevzuatlar ve terminolojisi 

Denetim kavramı, denetim tipleri ve kaynak gerekliliği 

Denetçi karakteristikleri, sorumlulukları ve görevleri 

Bir denetimi planlama, yürütme, raporlama ve takip için denetçinin rolünün açıklanması

Denetim sırasında soru sorma, görüşme yapma, denetim bulgularının yönetimi ve raporlama 

Denetim psikolojisi ve karşılaşılan zorlukların yönetimi 

Uygunsuzlukların tespiti, raporlanması ve uygunsuzluk sınıflandırma 

Takip faaliyetleri ve düzeltici faaliyetler 

Sınav 

Ne kazanırım?: 

40 Saatlik(5 Günlük) AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, Exemplar Global onaylı uluslararası geçerliliğe sahip Denetçi sertifikası almaya hak kazanırlar. 

Önemli Not: Herhangi bir belgelendirme kuruluşunda, Denetçi/Başdenetçi olarak görev alabilmeniz için eğitim sonrası yapılması gereken Aday denetçilik ve staj konusunda Avacert’in herhangi bir taahhütü bulunmamaktadır. Bu eğitimimiz, Denetçi/Başdenetçi olabilmenin bir ön şartı olup atama işlemleri görev alacağınız belgelendirme kuruluşu nezdinde tamamlanmalıdır.