Kategori 6: Diğer Kaynaklardan Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Bu kategorinin amacı, başka herhangi bir kategoride (Kategori-2, Kategori-3, Kategori-4, Kategori-5 gibi) rapor edilemeyen herhangi bir kuruma özgü emisyonu bu kategori altında raporlanmasıdır.

Sonuç olarak, bu belirli kategorinin içeriğini tanımlamak kuruluşun sorumluluğundadır.

Örnek
Bayilerin Elektrik tüketimleri
Alım Satım ile ilgili yapılan Kar vb işlemler