ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Adı: 

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi 

Eğitimin Amacı: 

Katılımcılara kuruluşlarındaki ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi için gerekli tüm temel dokümantasyon bilgisinin sağlanması, Bilgi Teknolojileri yönetim anlayışını aşılamak, standart şartları konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak, sürekli iyileştirme ve risk tabanlı proses bazında düşünmeyi aşılamaktır. 

Hedef Kitle: 

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemini uygulamakta olan kurum çalışanlarının, tüm sistem ve dokümantasyon sorumlularının, yöneticilerin, tüm kademedeki dokümantasyonu oluşturmaktan sorumlu olan Yöneticiler ve Temsilciler. 

Eğitimin Süresi: 

1 Gün (8 Saat)

Eğitimin İçeriği: 

Terminoloji 

Yüksek Seviyeli Yapı 

Proses yaklaşımı 

Risk tabanlı düşünme 

Standart şartları 

Bilgi teknolojileri anlayışı 

Dokümantasyon kavramı 

Sürekli iyileştirme kavramı 

Ne kazanırım? 

1 Günlük (8 Saatlik) ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimini tamamlayan katılımcılara, Avacert Akademi tarafından Katılım Sertifikası verilir.